Bezdrátová rozhlasová technika


Bezdrátový rozhlas ORKAN MEDES - jedná se o nejmodernější technologii, která je schopna propojit stávající 100 V rozhlasy a bezdrátové rozhlasy, školní ozvučovací zařízení, akustické informační technologie v nádražních protorách a nákupních střediscích a televizní kabelové rozvody na Jednotný systém varování a vyrozumění obyvatel HZS ČR.


Zařízení ORKAN MEDES je schváleno jako koncový prvek varování a vyrozumění obyvatel MN GŘ HZS ČR - Institut civilní obrany Lázně Bohdneč.